ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ขั้นตอนการรักษา

มีบุตรยาก

สถิติการตั้งครรภ์

อัตราความสำเร็จในการใส่ตัวอ่อน

จำนวนครั้งของการใส่ตัวอ่อน โดยเฉลี่ย

อัตราการตั้งครรภ์ต่อการใส่ตัวอ่อน 1 ครั้ง

• สอบถามข้อมูลการรักษา •

ติดต่อทางไลน์ @ ศูนย์มีบุตรยาก Iv fthai Center