เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นปัญหาให้มีบุตรยากหรือไม่ ?

วันนี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาภาวะผู้มีบุตรยาก จะมาให้ความรู้สำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านในเรื่องของ ภาวะ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า Endometriosis

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : รศ. นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์  ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

• สอบถามข้อมูลการรักษา •

ติดต่อทางไลน์ @ ศูนย์มีบุตรยาก Iv fthai Center