ข้อมูลแพทย์

 รศ. นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

Assoc. Prof. SUPHAKDE JULAVIJITPHONG
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สนง. : ภาควิชาสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา

คุณวุฒิ

  • Certificate of Thai Board of Reproductive Medicine, Royal Thai College of
    Obstetrics and Gynecology 1998
  • Clinical Fellow in Reproductive Medicine and Infertility at Royal Prince Alfred Hospital,
    Sydney, Austria 1994
  • Diploma in Thai Board of Obstetrics and Gynecology,
    Chulalongkorn Hospital,Thailand 1991
  • Medical Doctor, Chulalongkorn University, Thailand 1985

ດຣ. ຕຸ້ຍ ຈັນທະລັງສີ

Touy CHANTHALANGSY

BIOGRAPHY

NAME: Touy CHANTHALANGSY MD
DATE OF BIRTH: 01 June 1962
PLACE OF BIRTH: Xiengkuang Province , Lao P.D.R.

INSTITUTIONS ATTENDED
University of Health Sciences, Vientiane Capital, Lao P.D.R., 1982-1988. Medical Doctor.
University of Health Sciences, Vientiane Capital, Lao P.D.R., 2007-2010. Resident training Program in OB-GYN .

EMPLOYMENT ADDRESS
Mother and Newborn Hospital, Nongphaya road, Nongphaya village Xaythani district, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Fax: (856-21) 617051,
Tel: (856-21) 617051

POSITION
– Vice director Mother and Newborn Hospital
– Vice chair OB-GYN

HOME ADDRESS
030, 03 Unit, Phonsaart Village, Xaysettha District, Vientiane Capital Lao P.D.R.
Tel: (856-20) 55510197