ติดต่อเรา

ศูนย์ให้คำปรึกษาภาวะผู้มีบุตรยาก IVF thai Center เราให้บริการ รักษาผู้มีบุตรยาก โดยเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาการมีบุตรยาก แนวหน้าของเมืองไทย ศูนย์บริการตั้งอยู่ประเทศไทย เรามีความยินดีให้บริการ สำหรับท่านแล้ววันนี้

• สอบถามข้อมูลการรักษา •

ติดต่อทางไลน์ @ ศูนย์มีบุตรยาก Iv fthai Center

IVF Thai Center ความร่วมมือทางด้านนวัตกรรม IVF ครั้งแรก ระหว่าง ไทย-ลาว

“โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้คำปรึกษาภาวะผู้มีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มีระยะเวลายาวนาน และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ ตามความมุ่งหวังของผู้เข้ารับการรักษา

เรามุ่งเน้นให้การบริการอย่างถูกต้องตามแผนการรักษาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้เข้ารับบริการ ”