เทเซ่ (TESE) การเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ

การเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ

การเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมันคือไม่มีตัวอสุจิออกมาในน้ำเชื้อที่หลั่งออกมาเลย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการอุดตันของท่อนำอสุจิ หรือไม่มีท่อนำอสุจิมาตั้งแต่กำเนิด หรือมีปัญหาของการหลั่ง หรือตัวอสุจิที่หลั่งออกมา ตายหมดหรือมีการอักเสบของอัณฑะ เนื่องจากเชื้อไวรัสคางทูมหรืออื่นๆ ในอดีตผู้ประสบปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถมีบุตรของตนเองได้ นอกจากจะใช้อสุจิจากน้ำเชื้อของผู้บริจาคเท่านั้น แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและวิวัฒนาการที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น สามารถช่วยให้ฝ่ายชายที่ประสบปัญหาเหล่านี้ สามารถมีบุตรของตนเองได้ โดยการใช้เข็มเจาะดูดเอาอสุจิจากท่อนำอสุจิส่วนต้น (ในกรณีที่ยังมีท่ออสุจิอยู่) (PESA) หรือโดยการตัดชิ้นเนื้อที่อัณฑะเพียงเล็กน้อยมาบดหาตัวอสุจิ (TESE) ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามักจะยังมีการสร้างตัวอสุจิอยู่ จากนั้นนำอสุจิที่พบมาทำวิธีอิ๊กซี่ได้

 

วิธีการนี้ฝ่ายหญิงก็ต้องได้รับการกระตุ้นรังไข่ให้มีการเจริญเติบโตของไข่หลายๆ ใบ เมื่อถึงวันที่แพทย์ นัดให้ฝ่ายหญิงมาทำการเจาะเก็บไข่ ก็จะนัดฝ่ายชายมาเพื่อรับการตัดชิ้นเนื้อจากลูกอัณฑะ ซึ่งการตัดชิ้นเนื้อนั้น ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ให้ แล้วตัดผิวหนังส่วนที่หุ้มลูกอัณฑะเปิดออกเพียงเล็กๆ ไม่เกิน 0.5ซม. จากนั้นจะตัดชิ้นเนื้อภายในออกมาเล็กน้อย ส่งห้องปฏิบัติการซึ่งจะทำการตรวจดูว่ามีตัวอสุจิอยู่บ้างหรือไม่ ถ้าพบก็จะนำอสุจินั้นไปใช้ในการทำอิ๊กซี่ต่อไปอัตราการปฏิสนธิจากวิธีนี้ประมาณ 70 – 80 % อัตราการตั้งครรภ์ประมาณ 30 – 40 %

ฝ่ายชายที่เป็นหมันก็สามารถมีบุตรได้ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางการแพทย์ ด้วยการใช้เทคนิคการผ่าตัดหลายวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันเพื่อนำอสุจิออกมาจากอัณฑะหรือส่วนอื่นๆ ในท่อทางเดินของอสุจิ  มีวิธีการดังต่อไปนี้

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)

คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา เมื่อพบตัวอสุจิแล้วก็จะนำเอามาเจาะใส่ ไข่เพียงตัวเดียวโดยใช้เครื่องมือพิเศษ (Micromanipulator) เรียกวิธีนี้ว่า ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) ต่อไป

TESE (Testicular Epididymal Sperm Extraction)

คือการผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป

TESA (Testicular Sperm Aspiration)

คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป

MESA (Microsurgical Epiddymal Sperm Aspiration)

คือ การผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymis แล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไป และดูดตัวอสุจิออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป

โดยทั่วไปแล้วการผ่าตัดนำอสุจิออกมานั้นถือว่าเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย และช่วยให้ผู้มีบุตรยากมีความหวังและทางเลือกมากขึ้นในการรักษา จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่าการผ่าตัดนำอสุจิออกมาด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้นอัตราความผิดปกติและพิการของทารกไม่แตกต่างจากอัตราความผิดปกติที่พบในประชากรทั่วไป

ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสนับสนุน คือ การปฏิสนธินอกร่างกาย (ICSI) และการเลี้ยงตัวอ่อน (culture) รวมทั้งความชำนาญในการยิงอสุจิเข้าเซลล์ไข่ (ICSI)

• สอบถามข้อมูลการรักษา •

ติดต่อทางไลน์ @ ศูนย์มีบุตรยาก Iv fthai Center