ขณะตั้งครรรภ์คุณแม่อาจมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง?

โรคแทรกซ้อนแม่ท้องต้องระวัง คนท้องจำนวนไม่น้อย เมื่อตั้งครรภ์มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น ทั้งโรคแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรง จนถึงโรคแทรกซ้อนแม่ท้องต้องระวัง เพราะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

วิธีป้องกันโรคแทรกซ้อนของแม่ท้องที่ดีที่สุด คือการตรวจร่างกายก่อนวางแผนมีลูก และรีบไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด หลังจากทราบว่าท้อง เพื่อให้คุณหมอได้ติดตามอาการ วินิจฉัยความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนแม่ท้องต้องระวัง

*** บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้

• สอบถามข้อมูลการรักษา •

ติดต่อทางไลน์ @ ศูนย์มีบุตรยาก Iv fthai Center