ผู้ชายควรรู้กว่า 40 % ของคู่รักที่มีบุตรยาก มีสาเหตุมาจากฝ่ายชาย

สาเหตุการมีบุตรยาก

ผู้ชายควรรู้กว่า 40 % ของคู่รักที่มีบุตรยาก มีสาเหตุมาจากฝ่ายชาย

ซึ่งภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายนั้นขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศชายจากอัณฑะที่ถูกควบคุมด้วยสมองส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) และต่อมใต้สมอง ดังนั้นสาเหตุที่ทำให้คุณผู้ชายเกิดภาวะมีบุตรยาก นั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การอักเสบติดเชื้อที่ลูกอัณฑะ หลอดเลือดดำในถุงอัณฑะโป่งพอง ท่อนำอสุจิตัน หรืออาจเกิดจากความผิดปกติที่สมองส่วนไฮโปธาลามัสและต่อมใต้สมอง ที่สำคัญการจะเป็นพ่อคนได้นั้น อสุจิต้องมีคุณภาพดีด้วย

 

ปัจจัยหรือพฤติกรรม อะไรบ้างที่ทำให้คุณผู้ชายเสี่ยงสเปิร์มอ่อนแอ

 • การสร้างตัวของอสุจิที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หรืออาจเกิดจากการอักเสบของลูกอัณฑะ
 • ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ตั้งแต่กำเนิด เช่น ลูกอัณฑะไม่ลงในถุงอัณฑะ
 • ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆ
 • ยา การฉายแสง หรือเคมีบำบัดบางชนิด
 • ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายสร้างสารที่เป็นอันตรายต่ออสุจิ
 • สารเคมีบางชนิดที่อาจเข้าสู่ร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ตะกั่ว ทองแดง ยาฆ่าแมลง
 • สุรา บุหรี่และยาเสพติด ทำให้การผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและการสร้างตัวอสุจิน้อยลง
 • ความเครียด มีผลต่อฮอร์โมนที่ใช้ผลิตอสุจิในผู้ชาย และทำให้อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว
 • ความร้อน เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณถุงอัณฑะ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอสุจิ
 • การออกกำลังกายที่มากเกินไป ทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำมีผลทำให้การผลิตอสุจิลดลง
 • น้ำหนักตัวมาก คนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวมาก มีรอบเอวใหญ่ จะมีปริมาณน้ำเชื้อและจำนวนตัวอสุจิน้อย

คุณผู้ชายทั้งหลายที่วางแผนสร้างครอบครัว ทางที่ดีควรเริ่มเตรียมความพร้อม ด้วยการหมั่นไปตรวจสุขภาพ และ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอาจจะเข้ารับการตรวจวิเคราะห์สเปิร์ม (Semen Analysis) เพื่อดูว่าอสุจิของคุณมีความแข็งแรงหรือไม่ เพื่อให้คุณสามาารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม

 

อสุจิ

การตรวจสเปิร์มในผู้ชาย SEMEN ANALYSIS

การตรวจวิเคราะห์สเปิร์ม (Semen Analysis) คือ วิธีการทดสอบหาปริมาณ จำนวน การเคลื่อนไหว และความผิดปกติของเชื้ออสุจิ เพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากจในผู้ชายด้วยการเก็บน้ำอสุจิใส่ลงในภาชนะพลาสติกปราศจากเชื้อที่ห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้

ขั้นตอนการเก็บน้ำอสุจิ

 • งดมีเพศสัมพันธ์ และหลั่งอสุจิ เป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 วัน
 • ล้างมือและอวัยวะเพศให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้งก่อนการเก็บน้ำอสุจิ
 • เก็บน้ำอสุจิด้วยวิธีช่วยตัวเอง (Masturbation)
 • ระหว่างการเก็บน้ำอสุจิ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสภายในภาชนะเก็บน้ำเชื้อ
 • ห้ามเก็บโดยใช้ถุงยางอนามัย เพราะสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัย สามารถทำให้อสุจิตายได้
 • เก็บเชื้อใส่ภาชนะที่สะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
 • ห้ามนำน้ำเชื้ออสุจิใส่ตู้เย็น หรือแช่น้ำแข็ง

วิธีการตรวจอสุจิ

การตรวจอสุจิสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้

 1. การตรวจด้วยตาเปล่า(Macroscopic Examination)
  – ปริมาตร (Volume) น้ำอสุจิปกติจะมีมากกว่าหรือเท่ากับ1.5 มิลลิลิตร
  – ความเป็นกรด-ด่าง (pH) น้ำอสุจิมีความเป็นด่างอ่อนๆ โดยมีค่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 7.2
  – ความหนืด (Viscosity) น้ำอสุจิที่ปกติ เมื่อหยดด้วยไปเปตต์จะยืดยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร
  – การละลายตัว (Liquefaction) การละลายตัวของน้ำอสุจิจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 2. การตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination)
  – การทดสอบอสุจิที่ยังมีชีวิต (Viability) ค่าปกติของอสุจิที่มีชีวิตต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 58%
  – ความเข้มข้น (Sperm concentration) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 15 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร
  – การเคลื่อนที่ของอสุจิ (Motility) ปกติควรจะมีอสุจิที่ยังเคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 40%
  – รูปร่างอสุจิ (Morphology) รูปร่างของอสุจิที่ปกติควรจะมีมากกว่า 4%
  – เม็ดเลือดขาว(WBC) จำนวนเม็ดเลือดขาวได้ในน้ำอสุจิไม่ควรเกิน 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร ถ้ามีเม็ดเลือดขาวมากเกินกว่านี้ อาจมีการติดเชื้อ
  – เม็ดเลือดแดง (RBC) ค่าปกติเม็ดเลือดแดงน้อยกว่า 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร หากพบมากกว่านี้ อาจแสดงถึงการติดเชื้อ หรือบาดเจ็บหลังจากการหลั่งน้ำอสุจิ

ทั้งนี้ความถูกต้องและแม่นยำของการตรวจนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวที่ดีของฝ่ายชาย โดยหลังจากการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิข้างต้น แพทย์จะทำการประเมินภาวะมีบุตรยาก และแนะนำแนวทางในการรักษาขั้นต่อไป เพื่อให้คุณผู้ชายสามารถเป็นพ่อคนได้อย่างใจหวัง

*** บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้

• สอบถามข้อมูลการรักษา •

ติดต่อทางไลน์ @ ศูนย์มีบุตรยาก Iv fthai Center