แนวทางการตรวจรักษาในกรณีที่มีการท้องนอกมดลูกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ท้องนอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

       การตั้งครรภ์นอกมดลูก (อังกฤษ: ectopic pregnancy) หรือที่เรียกว่า ท้องนอกมดลูก เป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ชนิดหนึ่ง เกิดจากการที่ตัวอ่อนที่ผสมแล้วเกิดฝังตัวที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่มดลูก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดท้องหรือมีเลือดออกทางช่องคลอด ส่วนใหญ่มีแค่อาการใดอาการหนึ่ง น้อยกว่า 50% ที่จะมีทั้งสองอาการดังกล่าว อาการปวดท้องอาจปวดได้หลายแบบ ทั้งปวดบีบ ปวดตื้อ หรือปวดจี๊ด หากมีการตกเลือดในช่องทางอาจมีอาการปวดร้าวไปถึงไหล่ได้ หากเสียเลือดมากอาจทำให้อาการของการเสียเลือด เช่น หัวใจเต้นเร็ว หน้ามืดเป็นลม หรือช็อกได้ ส่วนใหญ่ทารกมักไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ จะมีกรณียกเว้นเป็นจำนวนน้อยมากเท่านั้น

        ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด ท้องนอกมดลูก ได้แก่ โรคอักเสบในอุ้งเชิงกราน (ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อคลาไมเดีย) การสูบบุหรี่ การมีประวัติเคยผ่าตัดท่อนำไข่ การมีบุตรยาก และการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ ผู้ที่เคยมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นซ้ำ การตั้งครรภ์นอกมดลูกส่วนใหญ่ (90%) เกิดในท่อนำไข่ จึงเรียกว่า การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ (อังกฤษ: tubal pregnancy) ตำแหน่งอื่นที่อาจเกิดได้เช่น ปากมดลูก รังไข่ หรือเยื่อบุช่องท้อง การวินิจฉัยส่วนใหญ่ทำโดยการตรวจระดับฮอร์โมนเอชซีจี ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวนด์ บางครั้งอาจต้องตรวจมากกว่าหนึ่งครั้ง ภาวะอื่นที่ทำให้มีอาการคล้ายคลึงกันเช่น การแท้ง การบิดขั้วของรังไข่ และไส้ติ่งอักเสบ

ท้องนอกมดลูก (Ectopic Pregnancy)

ท้องนอกมดลูก เป็นภาวะที่ไข่ได้รับการผสมกับสเปิร์มแล้วกลายเป็นตัวอ่อนฝังตัวอยู่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่ผนังมดลูก มักเกิดขึ้นบริเวณท่อนำไข่ (ปีกมดลูก) ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกได้ หากไม่ได้รับการรักษาจะเกิดเนื้อเยื่อเจริญเติบโตและสร้างความเสียหายแก่ท่อนำไข่ และเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

• สอบถามข้อมูลการรักษา •

ติดต่อทางไลน์ @ ศูนย์มีบุตรยาก Iv fthai Center